חברת Telco Systems בחרה בנו לטפל בחדר הדמו באתר החברה במנספילד ארה״ב.
הפרויקט כלל את כל עבודת התכנו והביצוע, ופיקוח בשלט רחוק מהארץ - תכנון המרחב, תכניות חשמל, תכנית רשת, חיפויי קירות, ריהוט, צבע ופרקט.